Välkommen! Welcome!

This collection of writings on theology and the history of Christianity is constantly under construction and will thankfully never be complete. As you can see it is an eclectic selection and it mainly consists of texts that I like and consider important to me. My purpose with this is simply to make the material more available. All these texts and books are public domain due to their age, so anyone is free to copy and to download.

Detta bibliotek med teologiska och religionshistoriska texter är under uppbyggnad och kommer tack och lov aldrig att bli färdigt. Det är som synes ett eklektiskt urval där jag framför allt lägger upp såna texter som jag själv tycker om och som är viktiga för mig. Min tanke med det här är helt enkelt att göra materialet mera lättillgängligt. Alla de här texterna och böckerna är public domain tack vare deras höga ålder, så det är fritt fram att kopiera och ladda ner. (Eftersom det är engelska översättningar så återger jag författarnas namn i engelsk version, t.ex. St. Augustine för Augustinus osv.)

* * *

I desired in many ways to know what was our Lord’s meaning. And fifteen years after and more, I was answered in spiritual understanding, and it was said: What, do you wish to know your Lord’s meaning in this thing? Know it well, love was his meaning. Who reveals it to you? Love. What did he reveal to you? Love. Why does he reveal it to you? For love. Remain in this, and you will know more of the same. But you will never know different, without end.

Jag ville på många olika sätt få veta vad som var Herrens avsikt. Och efter femton år eller mer fick jag svar genom andlig insikt, och det löd: Vad? Vill du veta vad din Herre avsåg med detta? Var förvissad om att kärlek var avsikten. Vem uppenbarar det för dig? Kärlek. Vad uppenbarar han för dig? Kärlek. Varför uppenbarar han detta för dig? För kärleks skull. Bli kvar i detta så kommer du att få mer av samma sak. Men något annat kommer du aldrig att erfara, aldrig någonsin.

Julian of Norwich: Revelations of Divine Love (min översättning)

* * *

Mysticism is the art of union with Reality. The mystic is a person who has attained that union in greater or less degree; or who aims at and believes in such attainment.

Evelyn Underhill: Practical Mysticism

* * *

Ikon: Oranta, Den Allheliga Gudsmodern från Jaroslavl (1200-tal)

Comments are closed.